Dámy a pánové, vážení přátelé, chemici.

Je mi velkou ctí a zároveň potěšením opět vás přivítat na již čtvrté Mezinárodní chemicko-technologické konferenci ICCT v krásném prostředí Mikulova. Předchozí tři úspěšné ročníky potvrzují, že je tento typ a rozsah konference vhodný a atraktivní pro českou a slovenskou obec chemiků. Svědčí o tom další nárůst počtu účastníků i zájmu prezentovat výsledky práce z průmyslu a výzkumu. Je zřejmé, že naše zaměření na chemické technologie a aplikovaný výzkum vhodně doplňuje a nikoli konkuruje ostatním významným konferenčním akcím – Sjezdu chemiků a Chise.

Již vloni jsme mohli konstatovat, že se setkáváme v poněkud příznivější situaci pro tuzemskou chemii. Jsme jistě rádi, že tempo naší ekonomiky, jejíž významnou součástí chemie a chemický průmysl jistě je, dále roste i s dobrou perspektivou do příštích let. Přesto, jak víme, je celá řada problémů a výzev, které musíme předpokládat. Předně slyšíme silný tlak na omezování uhlíkové stopy, která v energetice vede k plánům na její podstatnou dekarbonizaci. Evropská chemie se tak bude do budoucna muset vypořádat s dražší energií a tvrdšími ekologickými normami se všemi důsledky pro její konkurenceschopnost. Pro výzkum tato plánovaná opatření představují významný impulz a šanci na mnoho zajímavých výzkumných projektů. Mějme na mysli ovšem jistá omezení – měli bychom více uvažovat o našem domácím potenciálu a možnostech. U přemnohých námětů a nápadů v oblasti zelené chemie bychom i v rámci základního výzkumu měli uvažovat o realizovatelnosti zkoumaných postupů. Blíží se totiž doba, kdy budeme nuceni výsledky výzkumu omezující tvorbu skleníkových plynů skutečně realizovat. Volání i snahy o to, aby se základní a aplikovaný výzkum více propojovaly v realizované průmyslové technologie, se brzy stanou tvrdou realitou – my chemici zde máme velkou společnou odpovědnost.   

Toto jsou, vážení přátelé, impulzy, které sice jistě v Mikulově nevyřešíme, ale které bychom měli fundovaně a přátelsky diskutovat. Diskutovat společně a snad „naši chemii“ trochu posunout vpřed. A vpředu, jak se domnívám, je moderní chemický průmysl, uznávaný chemický výzkum všech typů a špičkové školství s dostatkem zájemců. Tedy taková chemie, která bude zlepšovat pozici našeho strojírenství, zemědělství, zdravotnictví a přitom pracovat šetrně k životnímu prostředí a s nízkými energetickými nároky. I z tohoto důvodu se letos poněkud rozšiřuje odborný rozsah konference – není to proto, abychom její zaměření rozmělňovali, ale naopak, abychom při vědomí rostoucí multidisciplinarity chemické výroby, výzkumu i školství, zvýšili její hodnotu pro vás, vážení a milí účastníci.
Zdar našemu setkání.   

 

doc. Ing. Jaromír Lederer, CSc.
předseda ČSPCH