Publikace | PLNÉ TEXTY

Příspěvky budou přijímány pouze v jazyce anglickém.

Zaslané plné texty do 1.dubna 2017 budou zveřejněny na USB/CD sborníku abstraktů a plných nerecenzovaných textů. 
 
Sborník plných textů v tištěné formě
Naším cílem je zveřejnit plné texty v angličtině v databázi Thomson Reuthers. Plné texty budou po recenzi členy vědeckého výboru uveřejněny ve sborníku. Tištěný sborník plných textů bude vydán v září 2017 a je možno si jej za poplatek objednat - v rámci registračního formuláře.

Plné texty příspěvků budou požadovány v jazyce anglickém do 31. května 2017 v elektronické podobě. Zasílejte je na e-mail publication@icct.cz.
Pořadatelé konference negarantují, že sborník zaslaný ke zveřejnění v databázi Thomson Reuters – Web of Science/Web of Knowledge bude v této databázi publikován. Zařazení příspěvku do databáze Thomson Reuters se řídí interními pravidly této společnosti.

Sborníky plných textů z minulých let (do roku 2015) již byly schváleny a jsou uvedeny v databázi Thomson Reuters – Web of Science/Web of Knowledge. Sborník z roku 2016 je v procesu schvalování.
 
Pro zaslání plného textu prosíme použijte Pokyny pro vytvoření (šablonu), které stáhnete níže.


!!! Žádáme autory, aby dodržovali formátování uvedené v pokynech. Nejčastější chyby jsou v desetinných číslech, kdy v anglickém jazyce se nepoužívá čárka, ale tečka. Používejte tedy tečku. Další chyby jsou převážně v nedodržení formátování tabulek. !!!

Plný text zasílejte pouze ve formátu PDF. 

POKYNY PRO VYTVOŘENÍ PLNÉHO TEXTU