Pořadatel

Česká společnost průmyslové chemie
 

 
ve spolupráci s

            

Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze
Fakultou chemicko-technologickou Univerzity Pardubice
Fakultou chemickej a potravinarskej technológie STU Bratislava
Ústavem chemických procesů AV ČR
Svazem chemického průmyslu ČR
Výzkumným a vzdělávacím centrem UniCRE 

PROGRAMOVÝ VÝBOR KONFERENCE
Ing. Jaromír Lubojacký, MBA | Ixa Consulting Jistebník (předseda)
doc. Ing. Jaromír Lederer, CSc. | UniCRE Litvínov (místopředseda)
prof. Ing. Jiří Hanika, DrSc. | ÚCHP AV ČR (místopředseda, soutěž mladých)
prof. Ing. Zdeněk Bělohlav, CSc. | VŠCHT Praha (sekce petrochemie a organická technologie)
doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc. | VŠCHT Praha (sekce ropa, plyn, uhlí, paliva, biopaliva a sekce zachycování a ukládání CO2)
prof. Ing. Petr Kalenda, CSc. | FCHT Univerzity Pardubice (sekce polymery, kompozity)
prof. Dr. Ing. Karel Bouzek | VŠCHT Praha (sekce anorganická technologie)
doc. Dr. Ing. Petra Patáková | VŠCHT Praha (sekce biotechnologie)
prof. RNDr. Bohumil Kratochvíl, DSc. | VŠCHT Praha (sekce syntéza a výroba léčiv)
Ing. Miloslav Slezák, CSc. | FCHT Univerzity Pardubice (sekce zpracování odpadů, ochrana ovzduší a vod, technologie pro dekontaminaci půd)
prof. Ing. František Babinec, CSc. | RISCO Brno (sekce bezpečné řízení procesů, prevence havárií, analýza rizik)
prof. Dr. Ing. Dalibor Vojtěch | VŠCHT Praha (sekce materiálové inženýrství)
doc. Ing. Petra Lovecká, Ph.D. | VŠCHT Praha (sekce biotechnologie)
prof. Ing. Dušan Baran, Ph.D. | VŠCHT Praha (sekce ekonomika chemického průmyslu)