Soutěže

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ POSTER
Česká společnost průmyslové chemie vyhlašuje soutěž o nejlepší poster 5. mezinárodní chemicko-technologické konference 2017, která proběhne v pondělí 10. 4. 2017 v průběhu posterové sekce. O vítězi rozhodne programový výbor konference.

Vyhlášení vítězů proběhne na závěr posterové sekce.
 
Do soutěže se lze přihlásit v rámci formuláře pro zaslání abstraktu.
 
Kritéria pro přihlášení
1. Věk soutěžícího nesmí ke dni soutěže přesáhnout 35 let.
2. Osobní prezentace posteru na konferenci v průběhu posterové sekce.