Úvodní slovo

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. mezinárodní chemicko-technologická konference

ICCT 2018

proběhne v hotelu Galant v Mikulově ve dnech 

16. – 18. dubna 2018.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kolegyně a kolegové, vážení přátelé, milí chemici,
je mi velkou ctí a zároveň potěšením opět vás přivítat na již pátém ročníku Mezinárodní chemicko-technologické konferenci ICCT v krásném prostředí moravského Mikulova. Předchozí čtyři ročníky snad již definitivně potvrdily, že je tento typ a rozsah konference pro obec chemiků přitažlivý. Svědčí o tom stabilní počet účastníků i zájem prezentovat zde výsledky práce chemiků z průmyslu i výzkumu. 
Již vloni jsme mohli konstatovat, že se setkáváme v poněkud příznivější situaci pro tuzemskou chemii. Jsme jistě rádi, že tempo naší ekonomiky, jejíž významnou součástí chemie a chemický průmysl jistě je, dále roste i s dobrou perspektivou do příštích let. Pokud ovšem mluvíme o perspektivách, slyšíme ze všech stran, že je dnes klíčovým problémem především nedostatek mladších, kompetentních technických pracovníků. A platí to, bohužel, pro většinu průmyslových odvětví. Mnozí se ptáme, kde se stala chyba. Proč výuka chemie na středních školách, až na výjimky, upadá a zájem studovat technologické obory klesá? Kromě úspěšných průmyslových inovací a výsledků výzkumu bude nutné právě v Mikulově tyto otázky vážně diskutovat.
Toto jsou, vážení přátelé, otázky, které sice jistě v Mikulově nevyřešíme, ale které bychom měli fundovaně a přátelsky diskutovat. Diskutovat společně a snad „naši chemii“ trochu posunout vpřed. A vpředu, jak se domnívám, je moderní chemický průmysl, uznávaný a dobře řízený chemický výzkum všech typů a kvalitní chemické školství s dostatkem zájemců. Tedy taková chemie, která bude zlepšovat pozici našeho strojírenství, zemědělství, zdravotnictví a přitom pracovat šetrně k životnímu prostředí a s nízkými energetickými nároky.
Jako každým rokem, připravili jsme konferenci s přáním, aby byla zajímavá a byla přínosem pro vás, milí chemici z chemické výroby, výzkumu i školství.
Zdar našemu setkání.   
 
doc. Ing. Jaromír Lederer, CSc.
předseda ČSPCH