Průběh konference

Přednášky a následné diskuze budou dostupné on‑line prostřednictví služby Zoom Webinar a následně pak i v on‑demand režimu přes web konference.

Po registraci a zaplacení registračního poplatku účastníkům týden před konferencí zašleme přístupové údaje do virtuální místnosti konference ICCT 2021

Služba Zoom je dostupná na počítačích (PC i Mac), tabletech i mobilních telefonech.
V případě přístupu z tabletu či telefonu se systémem Andriod nebo iOS je nutné stažení aplikace Zoom.

Při použití počítače není instalace aplikace Zoom nutná, Zoom lze spustit i v běžných internetových prohlížečích (přesto však instalaci aplikace doporučujeme).

Diskuze
Na konci každé přednášky proběhne moderovaná diskuze s přednášejícím.
Dotazy přednášejícím bude možné pokládat v průběhu přednášky prostřednictvím funkce Q&A (tlačítko na ovládacím panelu služby Zoom). Moderátoři a přednášející mohou na otázky odpovědět v průběhu diskuze nebo písemně pomocí funkce Q&A.

Kategorie aktivní účasti

Aktivní účast je rozdělena na:
  
  • Ústní sdělení (15 + 5 minut diskuze)
  • Posterová sdělení

Pro oba typy sdělení platí stále možnost zaslání plných textů pro pokonferenční publikaci.
 

Ústní sdělení
Prezentaci formou ústního sdělení lze uskutečnit těmito způsoby:
  • Vytvořením záznamu prezentace dle těchto pokynů a zasláním na e-mail amca@amca.cz. Záznam bude v čase prezentace spuštěn. Pro následnou diskuzi bude přednášející propojen do živého vysílání. Tento způsob doporučujeme v případě, že přednášející nemá možnost kvalitního, stabilního internetového připojení.
  • Vstupem do živého vysílání v rámci služby Zoom Webinar. Pro prezentaci bude zapotřebí kamera, mikrofon a internetové připojení o rychlosti minimálně 20 Mb/s. Po propojení do místnosti a lze nasdílet obrazovku s prezentací a prezentovat klasickým způsobem. Pro zájemce bude v dostatečném předstihu před konferencí (cca 14 dní) uskutečněno testovací spojení.
  • Účastí ve virtuálním studiu v Praze. Tato možnost platí pouze v omezeném počtu a bude upřesněna na základě aktuálně platných vládních opatření proti šíření nemoci COVID-19.

Poster
Účastníci s posterovým sdělením budou 14 dní před konferencí vyzvání k zaslání sdělení jednou z těchto možností:
  • Video prezentace / short lecture (záznam dle těchto pokynů) v délce maximálně 5 minut 
  • MS PowerPoint (maximálně 3 slidy)
  • Obrázek ve formátu JPEG
  • Dokument ve formátu PDF
Posterová sdělení budou umístěna těsně před konferencí na neveřejnou webovou stránku (dostupná pouzer účastníkům konference), kde budou rozdělena dle zařazení do sekcí.
V čase programu konkrétní sekce bude spuštěn pro každou sekci vlastní diskuzní blok, kde budou přítomni autoři sdělení pro písemné odpovědi na dotazy ostatních účastníků.