Nová investice v Unipetrolu RPA – Polyetylen III


doc. Ing. Tomáš Herink, Ph.D.
ORLEN Unipetrol

Co dělat s CO2?


prof. Ing. Kamil Wichterle, Ph.D.
VŠB TU Ostrava

Dekarbonizace chemického průmyslu ve světle požadavků Green Deal


Ing. Ivan Souček, CSc.
SCHP ČR

Green Deal - cestovní mapa průmyslové modernizace a zavádění pokročilých technologií v chemickém průmyslu ČR

Ing. Ladislav Novák, CSc.
SUSCHEM CZ

Green Chemistry – The Case of Renewables


doc. Ing. David Kubička, Ph.D.
VŠCHT

Současná situace ve farmaceutickém průmyslu v ČR

Ing. Ladislav Cvak, CSc.
TEVA