2016DATUM A MÍSTO KONÁNÍ

25. - 27. dubna 2016

Hotel GALANT****
Mlýnská 2
692 01 Mikulov
www.galant.cz

ODBORNÝ PROGRAM
SBORNÍK ABSTRAKTŮ A NERECENZOVANÝCH PLNÝCH TEXTŮ

SBORNÍK PLNÝCH TEXTŮ [cca 54 MB]
 

CÍLE A VIZE KONFERENCE

Čtvrtý ročník mezinárodní konference navazuje na dlouholetou tradici chemicko-technologických konferencí a klade si za cíl seznamovat odbornou veřejnost s klíčovými výzvami a problémy chemie a energetiky v mezinárodním kontextu.
Posláním konference je též rozvíjet vzájemnou informovanost a přeshraniční spolupráci mezi pracovníky a studenty z různých chemických oborů a regionů.
Záměrem je v neposlední řadě cíleně podporovat diskusi a motivovat ke spolupráci představitele chemického průmyslu (včetně malých a středních podniků), akademické sféry, vzdělávacích organizací i vládních institucí. 
Důležitá je přitom výměna znalostí a zkušeností v celoevropském měřítku, jak to odpovídá otevřenému prostoru chemie v moderních technologiích, ve sdílení informací, při obchodní výměně a zejména v neomezené mezinárodní mobilitě chemických odborníků.

TEMATICKÉ OKRUHY

  • Chemické technologie a materiály, zdroje energie

      - Petrochemie a organická technologie
      - Ropa, plyn, uhlí, paliva, biopaliva
      - Polymery, kompozity
      - Anorganická technologie
      - Materiálové inženýrství (včetně moderních kovových biomateriálů pro lékařské účely)
      - Biotechnologie a biorafinace
      - Syntéza a výroba léčiv

 

  • Technologie pro ochranu prostředí

      - Zachycování a ukládání CO2
      - Zpracování odpadů, ochrana ovzduší a vod, technologie pro dekontaminaci půd
      - Bezpečné řízení procesů, prevence havárií, analýza rizik, atd.POŘADATEL

Česká společnost průmyslové chemie
 

 
ve spolupráci s

              

Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze
Fakultou chemicko-technologickou Univerzity Pardubice
Fakultou chemickej a potravinarskej technológie STU Bratislava
Ústavem chemických procesů AV ČR
Svazem chemického průmyslu ČR
Výzkumným a vzdělávacím centrem UniCRE  
 

VĚDECKÝ VÝBOR
doc. Ing. Jaromír Lederer, CSc. | UniCRE/VUAnCh Litvínov (předseda)
Dr. Królak Małgorzata | PKN ORLEN S.A.
prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc. | FCHPT STU Bratislava  
prof. Elena Korotkova | Tomsk Polytechnic University 
prof. Dr. Fabio Fava | Department of Civil, Chemical, Environmental and Materials Engineering of the University of Bologna
Dr. Martínez Agustín | Universidad Politécnica de Valencia
prof. Dimitry Murzin | Industrial Chemistry and Reaction Engineering, Åbo Akademi University, Turku, Finland
Ing. Jaromír Lubojacký, MBA | Ixa Consulting Jistebník (místopředseda)
prof. Ing. Jiří Hanika, DrSc. | ÚCHP AV ČR Praha (místopředseda)
prof. Ing. Martin Bajus, DrSc. | STU Bratislava
prof. Ing. František Babinec, CSc. | RISCO Brno
prof. Ing. Zdeněk Bělohlav, CSc. | VŠCHT Praha
prof. Dr. Ing. Karel Bouzek | VŠCHT Praha
doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc. | VŠCHT Praha
prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr.h.c. | předseda AV ČR Praha
doc. ing. Tomáš Herink, Ph.D. | Unipetrol RPA Litvínov
prof. Ing. Milan Hronec, Ph.D. | STU Bratislava
prof. Ing. Ľudovit Jelemenský, Ph.D. | STU Bratislava
prof. Ing. Petr Kalenda, CSc. | FCHT Univerzity Pardubice
doc. Ing. Milan Králik, Ph.D. | VUChT Bratislava
prof. RNDr. Bohumil Kratochvíl, DSc. | VŠCHT Praha
prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc. | FCHT Univerzity Pardubice
Ing. Jozef Mikulec, CSc. | VÚRUP Bratislava
Ing. Ladislav Novák, CSc. | SCHP Praha
prof. Ing. Josef Pašek, DrSc. | VŠCHT Praha
doc. Dr. Ing. Petra Patáková | VŠCHT Praha
Ing. Zbyněk Průša | Agrofert, Deza Valašské Meziříčí
doc. Ing. Milan Pospíšil, CSc. | VŠCHT Praha
prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc. | UP Olomouc
Ing. Radomír Věk | Lovochemie Lovosice
prof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc. | VŠB TU Ostrava
Ing. Miloslav Slezák, CSc. | FCHT Univerzity Pardubice
 
PROGRAMOVÝ VÝBOR KONFERENCE
Ing. Jaromír Lubojacký, MBA | Ixa Consulting Jistebník (předseda)
doc. Ing. Jaromír Lederer, CSc. | UniCRE/VUAnCh (místopředseda)
prof. Ing. Jiří Hanika, DrSc. | ÚCHP AV ČR (místopředseda, soutěž mladých)
prof. Ing. Zdeněk Bělohlav, CSc. | VŠCHT Praha (sekce petrochemie a organická technologie)
doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc. | VŠCHT Praha (sekce ropa, plyn, uhlí, paliva, biopaliva a sekce zachycování a ukládání CO2)
prof. Ing. Petr Kalenda, CSc. | FCHT Univerzity Pardubice (sekce polymery, kompozity)
prof. Dr. Ing. Karel Bouzek | VŠCHT Praha (sekce anorganická technologie)
doc. Dr. Ing. Petra Patáková | VŠCHT Praha (sekce biotechnologie)
prof. RNDr. Bohumil Kratochvíl, DSc. | VŠCHT Praha (sekce syntéza a výroba léčiv)
Ing. Miloslav Slezák, CSc. | FCHT Univerzity Pardubice (sekce zpracování odpadů, ochrana ovzduší a vod, technologie pro dekontaminaci půd)
prof. Ing. František Babinec, CSc. | RISCO Brno (sekce bezpečné řízení procesů, prevence havárií, analýza rizik)
prof. Dr. Ing. Dalibor Vojtěch | VŠCHT Praha (sekce materiálové inženýrství)
Ing. Petra Lovecká, Ph.D. | VŠCHT Praha (sekce biotechnologie)

 
SPONZOŘI | PODPOROVATELÉ

                   


 

                   


                  
 

               
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI