2017DATUM A MÍSTO KONÁNÍ

10. – 12. dubna 2017

Hotel GALANT****
Mlýnská 2
692 01 Mikulov
www.galant.cz


PROGRAM KONFERENCE


CÍLE A VIZE KONFERENCE

Pátý ročník mezinárodní konference navazuje na dlouholetou tradici chemicko-technologických konferencí a klade si za cíl seznamovat odbornou veřejnost s klíčovými výzvami a problémy chemie a energetiky v mezinárodním kontextu.
Posláním konference je též rozvíjet vzájemnou informovanost a přeshraniční spolupráci mezi pracovníky a studenty z různých chemických oborů a regionů.
Záměrem je v neposlední řadě cíleně podporovat diskusi a motivovat ke spolupráci představitele chemického průmyslu (včetně malých a středních podniků), akademické sféry, vzdělávacích organizací i vládních institucí. 
Důležitá je přitom výměna znalostí a zkušeností v celoevropském měřítku, jak to odpovídá otevřenému prostoru chemie v moderních technologiích, ve sdílení informací, při obchodní výměně a zejména v neomezené mezinárodní mobilitě chemických odborníků.


TEMATICKÉ OKRUHY

  • Chemické technologie a materiály, zdroje energie

      - Petrochemie a organická technologie
      - Ropa, plyn, uhlí, paliva, biopaliva
      - Polymery, kompozity
      - Anorganická technologie
      - Materiálové inženýrství (včetně moderních kovových biomateriálů pro lékařské účely)
      - Biotechnologie a biorafinace
      - Syntéza a výroba léčiv

  • Technologie pro ochranu prostředí

      - Zachycování a ukládání CO2
      - Zpracování odpadů, ochrana ovzduší a vod, technologie pro dekontaminaci půd
      - Bezpečné řízení procesů, prevence havárií, analýza rizik, atd.
      - Ekonomika chemického průmyslu


POŘADATEL

Česká společnost průmyslové chemie
 

 
ve spolupráci s

           

Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze
Fakultou chemicko-technologickou Univerzity Pardubice
Fakultou chemickej a potravinarskej technológie STU Bratislava
Ústavem chemických procesů AV ČR
Svazem chemického průmyslu ČR
Výzkumným a vzdělávacím centrem UniCRE  

VĚDECKÝ VÝBOR

doc. Ing. Jaromír Lederer, CSc. | UniCRE Litvínov (předseda) 
Ing. Jaromír Lubojacký, MBA | Jistebník (místopředseda)
prof. Ing. Jiří Hanika, DrSc. | ÚCHP AV ČR Praha (místopředseda)
prof. Ing. Martin Bajus, DrSc. | STU Bratislava
prof. Ing. František Babinec, CSc. | RISCO Brno
prof. Ing. Zdeněk Bělohlav, CSc. | VŠCHT Praha
prof. Dr. Ing. Karel Bouzek | VŠCHT Praha
doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc. | VŠCHT Praha
prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr.h.c. | předseda AV ČR Praha 
prof. Dr. Fabio Fava | Department of Civil, Chemical, Environmental and Materials Engineering of the University of Bologna
doc. ing. Tomáš Herink, Ph.D. | Unipetrol RPA Litvínov
prof. Ing. Milan Hronec, Ph.D. | STU Bratislava
prof. Ing. Ľudovit Jelemenský, Ph.D. | STU Bratislava
prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D. | ČVUT Praha  
prof. Ing. Jan John, CSc.,  FJFI ČVUT v Praze
Dr. Martínez Agustín | Universidad Politécnica de Valencia 
prof. Dimitry Murzin | Åbo Akademi University, Turku, Finland
prof. Ing. Petr Kalenda, CSc. | FCHT Univerzity Pardubice 
prof. Elena Korotkova | Tomsk Polytechnic University 
doc. Ing. Milan Králik, Ph.D. | VUChT Bratislava
prof. RNDr. Bohumil Kratochvíl, DSc. | VŠCHT Praha
prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc. | FCHT Univerzity Pardubice
Ing. Jozef Mikulec, CSc. | VÚRUP Bratislava
prof. Ing. Josef Pašek, DrSc. | VŠCHT Praha
doc. Dr. Ing. Petra Patáková | VŠCHT Praha
Ing. Zbyněk Průša | Agrofert, Deza Valašské Meziříčí
prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc. | VŠCHT Praha 
Ing. Miloslav Slezák, CSc. | FCHT Univerzity Pardubice 
Ing. Ivan Souček, PhD.  | Svaz chemického průmyslu ČR 
prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc. | FCHPT STU Bratislava  
prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc. | UP Olomouc
Ing. Radomír Věk | Lovochemie Lovosice
prof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc. | VŠB TU Ostrava
Jacek Olszacki, Ph.D. | PKN ORLEN, Polsko
 
PROGRAMOVÝ VÝBOR KONFERENCE
Ing. Jaromír Lubojacký, MBA | Ixa Consulting Jistebník (předseda)
doc. Ing. Jaromír Lederer, CSc. | UniCRE Litvínov (místopředseda)
prof. Ing. Jiří Hanika, DrSc. | ÚCHP AV ČR (místopředseda, soutěž mladých)
prof. Ing. Zdeněk Bělohlav, CSc. | VŠCHT Praha (sekce petrochemie a organická technologie)
doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc. | VŠCHT Praha (sekce ropa, plyn, uhlí, paliva, biopaliva a sekce zachycování a ukládání CO2)
prof. Ing. Petr Kalenda, CSc. | FCHT Univerzity Pardubice (sekce polymery, kompozity)
prof. Dr. Ing. Karel Bouzek | VŠCHT Praha (sekce anorganická technologie)
doc. Dr. Ing. Petra Patáková | VŠCHT Praha (sekce biotechnologie)
prof. RNDr. Bohumil Kratochvíl, DSc. | VŠCHT Praha (sekce syntéza a výroba léčiv)
Ing. Miloslav Slezák, CSc. | FCHT Univerzity Pardubice (sekce zpracování odpadů, ochrana ovzduší a vod, technologie pro dekontaminaci půd)
prof. Ing. František Babinec, CSc. | RISCO Brno (sekce bezpečné řízení procesů, prevence havárií, analýza rizik)
prof. Dr. Ing. Dalibor Vojtěch | VŠCHT Praha (sekce materiálové inženýrství)
doc. Ing. Petra Lovecká, Ph.D. | VŠCHT Praha (sekce biotechnologie)
prof. Ing. Dušan Baran, Ph.D. | VŠCHT Praha (sekce ekonomika chemického průmyslu)


VYSTAVOVATELÉ | PODPOROVATELÉ

                


             


                            


               


 MEDIÁLNÍ PARTNEŘI