Cíle, vize a témata

CÍLE A VIZE

Osmý ročník mezinárodní konference navazuje na dlouholetou tradici chemicko-technologických konferencí a klade si za cíl seznamovat odbornou veřejnost s klíčovými výzvami a problémy chemie a energetiky v mezinárodním kontextu.
Posláním konference je též rozvíjet vzájemnou informovanost a přeshraniční spolupráci mezi pracovníky a studenty z různých chemických oborů a regionů.
Záměrem je v neposlední řadě cíleně podporovat diskusi a motivovat ke spolupráci představitele chemického průmyslu (včetně malých a středních podniků), akademické sféry, vzdělávacích organizací i vládních institucí. 
Důležitá je přitom výměna znalostí a zkušeností v celoevropském měřítku, jak to odpovídá otevřenému prostoru chemie v moderních technologiích, ve sdílení informací, při obchodní výměně a zejména v neomezené mezinárodní mobilitě chemických odborníků.

 
TEMATICKÉ OKRUHY

  • Chemické technologie a materiály, zdroje energie

      - Petrochemie a organická technologie
      - Ropa, plyn, uhlí, paliva, biopaliva
      - Polymery, kompozity
      - Anorganická technologie
      - Materiálové inženýrství (včetně moderních kovových biomateriálů pro lékařské účely)
      - Biotechnologie a biorafinace
      - Syntéza a výroba léčiv

 

  • Technologie pro ochranu prostředí

      - Zpracování odpadů, ochrana ovzduší a vod, technologie pro dekontaminaci půd
      - Chemické procesy a aparáty, bezpečné řízení procesů, prevence havárií, analýza rizik
      - Ekonomika chemického průmyslu

Na začátku sekce Zpracování odpadů se uskuteční specializovaný seminář zaměřený na Cirkulární ekonomiku - Oběhové hospodářství, který je organizován ve spolupráci s platformami SUSCHEM a PLASTY.