Aktivní účast | ABSTRAKTA

ZASLÁNÍ ABSTRAKTŮ PŘEDNÁŠEK / POSTERŮ

Pro zaslání abstraktů přednášek a posterů použijte on-line formulář.

Po spuštění on-line registračního systému zvolte "Vytvořit nový účet". Po vyplnění základních údajů a hesla se Vám otevře přístup do systému, kde můžete vyplnit registrační formulář a zaslat abstrakt Vaší přednášky/posteru.
 
POZOR, přihlašovací údaje z formuláře minulého ročníku konference (ICCT 2019) nejsou pro tento formulář platné. Je potřeba vytvořit nový účet pro přístup k ICCT 2020.
 
Vaše údaje je možné zobrazit nebo upravit kdykoli po opětovném přihlášení.Podmínkou zařazení přijatého sdělení do programu je registrace jednoho z autorů a zaplacení příslušného registračního poplatku. 

TERMÍNY:
Termín pro zaslání abstrakt přednášek/posterů: do 10. března 2020.
O zařazení a typu prezentace rozhodne programový výbor do 10. března 2020.

Autory přijatých sdělení prosíme o přípravu prezentací a posterů v anglickém jazyce. Přednášet lze v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.

Abstrakta jsou přijímána v českém, slovenském a anglickém jazyce.


Abstrakta budou zveřejněna v elektronické podobě na webu konference týden před konáním konference.
V případě, že nesouhlasíte se zveřejněním abstraktu v elektronické podobě účastníkům konference, kontaktujte nás na e-mail amca@amca.cz nebo prostřednictvím formuláře k zaslání abstrakt.


POKYNY PRO VYTVOŘENÍ ABSTRAKTU
Abstrakt je možné posílat v MS Word Document (*.doc) nebo Rich Text File (*.rtf). Maximální velikost souboru je 5MB. 
Jméno souboru musí obsahovat příjmení autora bez diakritiky a bez mezer.
Abstrakt může obsahovat 1 obrázek (maximální šířka 12 cm, v odstínech šedi). 
Prosíme o zachování formátovacích stylů z šablony.


ŠABLONA KE STAŽENÍ ZDE

Nastavení dokumentu:
Velikost stránky: A5
Okraje: 1 cm na každou stranu
Řádkování: jednoduché
Odsazení a mezery: 0 b (před i za)
Font: Calibri
Velikost písma: 10b

Styly a formátování:
Název abstraktu pište tučným písmem
[volný řádek]
Jméno autora a ostatních spoluautorů pište v této podobě: Novák J., Kovář P., Krejčí A.
[volný řádek]
Název instituce, město a stát pište kurzívou v této podobě: Instituce, Město, Stát
V případě různých institucí označte jména autorů/spoluautorů a instituce číslem v horním indexu (u jména za, u instituce před).
[volný řádek]
Text abstraktu zarovnán do bloku [minimálně 300, maximálně 2000 znaků]


POSTEROVÉ PREZENTACE
Postery budou prezentovány na tabulích o velikosti 1 x 2 m, orientované na výšku. Doporučená velikost posteru maximálně 80x150 cm na výšku.
Posterová sekce se koná v pondělí 6. 4. 2020 od 18.00 do 22.00 hod. a je spojena s uvítacím večírkem ve Foyer a sálu Aurelius.
Laskavě žádáme autory, aby byli přítomni u svých stojanů minimálně od 18.00 do 20.00. V této době také proběhne studentská soutěž o nejlepší poster. Její výsledky budou vyhlášeny po skončení posterové sekce.
Postery bude možné vyvěsit v pondělí od 12.00 hod. Po ukončení posterové sekce, tedy po 22.00 hod., žádáme autory o odstranění posterů ze stojanů.