Publikace | PLNÉ TEXTY

Příspěvky budou přijímány pouze v jazyce anglickém.

Zaslané plné texty do 1.dubna 2018 budou zveřejněny ve sborníku abstrakt na webu konference týden před konáním konference.. 
 
Sborník plných textů v tištěné formě
Naším cílem je zveřejnit plné texty v angličtině v databázi Thomson Reuthers. Plné texty budou po recenzi členy vědeckého výboru uveřejněny ve sborníku. Tištěný sborník plných textů bude vydán v září 2017 a je možno si jej za poplatek objednat - v rámci registračního formuláře.

Plné texty příspěvků budou požadovány v jazyce anglickém do 31. května 2019 v elektronické podobě. Zasílejte je na e-mail publication@icct.cz.
Pořadatelé konference negarantují, že sborník zaslaný ke zveřejnění v databázi Thomson Reuters – Web of Science/Web of Knowledge bude v této databázi publikován. Zařazení příspěvku do databáze Thomson Reuters se řídí interními pravidly této společnosti.

Pro zaslání plného textu prosíme použijte Pokyny pro vytvoření (šablonu), které stáhnete níže.

!!! Žádáme autory, aby dodržovali formátování uvedené v pokynech. Nejčastější chyby jsou v desetinných číslech, kdy v anglickém jazyce se nepoužívá čárka, ale tečka. Používejte tedy tečku. Další chyby jsou převážně v nedodržení formátování tabulek. ŽÁDÁME O DODRŽENÍ PŘEDEPSANÝCH FORMÁTOVACÍCH STYLŮ !!!

Plný text zasílejte jak ve formátu MS Word, tak v PDF. 

POKYNY PRO VYTVOŘENÍ PLNÉHO TEXTU