Pořadatel

Česká společnost průmyslové chemie
 

 
ve spolupráci s

logoVSCHT_stred-web.jpg                             

                    suschem.png        plasty.png

Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze
Fakultou chemicko-technologickou Univerzity Pardubice
Fakultou chemickej a potravinarskej technológie STU Bratislava
Ústavem chemických procesů AV ČR
Svazem chemického průmyslu ČR
Výzkumným a vzdělávacím centrem UniCRE
Českou technologickou platformou pro udržitelnou chemii SusChem
Českou technologickou platformou PLASTY

PROGRAMOVÝ VÝBOR KONFERENCE
Ing. Jaromír Lubojacký, MBA | Ixa Consulting Jistebník (předseda)
doc. Ing. Jaromír Lederer, CSc. | UniCRE Litvínov (místopředseda)
prof. Ing. Jiří Hanika, DrSc. | ÚCHP AV ČR (místopředseda, soutěž mladých)
prof. Ing. Petr Zámostný, Ph.D. | VŠCHT Praha (sekce petrochemie a organická technologie)
doc. Ing. Josef Blažek, CSc. | VŠCHT Praha (sekce ropa, plyn, uhlí, paliva, biopaliva a sekce zachycování a ukládání CO2)
prof. Ing. Petr Kalenda, CSc. | FCHT Univerzity Pardubice (sekce polymery, kompozity)
Ing. Jiří Kolena, CSc. | UniCRE, Litvínov (sekce petrochemie a organická technologie)
prof. Dr. Ing. Karel Bouzek | VŠCHT Praha (sekce anorganická technologie)
prof. Dr. Ing. Petra Patáková | VŠCHT Praha (sekce biotechnologie a biorafinace)
Ing. Barbora Branská, Ph.D. | VŠCHT Praha (sekce biotechnologie a biorafinace)
prof. RNDr. Bohumil Kratochvíl, DSc. | VŠCHT Praha (sekce syntéza a výroba léčiv)
Ing. Miloslav Slezák, CSc. | FCHT Univerzity Pardubice (sekce zpracování odpadů, ochrana ovzduší a vod, technologie pro dekontaminaci půd)
prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. | VŠB TU Ostrava (sekce zpracování odpadů, ochrana ovzduší a vod, technologie pro dekontaminaci půd)
prof. Ing. František Babinec, CSc. | RISCO Brno (sekce bezpečné řízení procesů, prevence havárií, analýza rizik)
prof. Dr. Ing. Dalibor Vojtěch | VŠCHT Praha (sekce materiálové inženýrství)
Ing. Ivan Souček, PhD.  | Svaz chemického průmyslu ČR (sekce ekonomika chemického průmyslu)
prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D. | ČVUT Praha (sekce chemické procesy a aparáty)


VĚDECKÝ VÝBOR

doc. Ing. Jaromír Lederer, CSc. | UniCRE Litvínov (předseda) 
prof. Ing. Jiří Hanika, DrSc. | ÚCHP AV ČR Praha (místopředseda)
prof. Ing. Martin Bajus, DrSc. | STU Bratislava
prof. Dr. Ing. Karel Bouzek | VŠCHT Praha
prof. Dr. Fabio Fava | Department of Civil, Chemical, Environmental and Materials Engineering of the University of Bologna
Ing. Pavlína Hájková, Ph.D. | TU Liberec
prof. Ing. Milan Hronec, Ph.D. | STU Bratislava
prof. Ing. Ľudovit Jelemenský, Ph.D. | STU Bratislava
prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D. | ČVUT Praha  
prof. Ing. Jan John, CSc.,  FJFI ČVUT v Praze
prof. Ing. Petr Kalenda, CSc. | FCHT Univerzity Pardubice 
prof. Elena Korotkova | Tomsk Polytechnic University 
doc. Ing. Milan Králik, Ph.D. | VUChT Bratislava
Prof. Flavia Marinelli, University of Insubria, Varese, Italy
Dr. Agustín Martínez | Universidad Politécnica de Valencia 
prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc. | FCHT Univerzity Pardubice
Ing. Jozef Mikulec, CSc. | VÚRUP Bratislava
prof. Dimitry Murzin | Åbo Akademi University, Turku, Finland
prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. | VŠB TU Ostrava
prof. Ing. Josef Pašek, DrSc. | VŠCHT Praha
prof. Dr. Ing. Petra Patáková | VŠCHT Praha
Ing. Ivan Souček, PhD.  | Svaz chemického průmyslu ČR
prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc. | FCHPT STU Bratislava 
prof. RNDr. Pavel Šajgalík, DrSc. | Slovenská akademie věd, Bratislava
prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc. | UP Olomouc
prof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc. | VŠB TU Ostrava
prof. Ing. Petr Zámostný, Ph.D. | VŠCHT Praha