Soutěže

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ POSTER
Česká společnost průmyslové chemie vyhlašuje soutěž o nejlepší poster 8. mezinárodní chemicko-technologické konference 2020, která proběhne v pondělí 6.4.2020 v průběhu posterové sekce. O vítězi rozhodne programový výbor konference.

Vyhlášení vítězů proběhne na závěr posterové sekce.
 
Do soutěže se lze přihlásit v rámci formuláře pro zaslání abstraktu.
 
Kritéria pro přihlášení
1. Věk soutěžícího nesmí ke dni soutěže přesáhnout 35 let.
2. Osobní prezentace posteru na konferenci v průběhu posterové sekce.