Úvodní slovo


KONFERENCE ICCT 2019

PROBĚHNE OPĚT V HOTELU GALANT V MIKULOVĚ VE DNECH 
15. - 17. DUBNA 2019

Více informací již brzy k dispozici.
Kolegyně a kolegové, vážení přátelé, milí chemici,
je mi velkou ctí a zároveň potěšením Vás opět po roce pozvat již na šestý ročník Mezinárodní chemicko-technologické konference ICCT v krásném prostředí moravského Mikulova.
Loňský rok naznačil, že se naší chemii, v průmyslu i ve výzkumu a vědě, docela daří. Nyní nám všem musí jít o to, aby se tento příznivý vývoj stal dlouhodobým trendem. Mnohokrát bylo konstatováno, že se tak nestane bez nových, dobře vzdělaných chemiků resp. technických pracovníků obecně. Z mnoha vzdělávacích iniciativ a programů, ať již jsou organizovány na centrální úrovni nebo jednotlivými podniky a školami, je patrná nová situace. Průmysl, a chemický je zde patrně v prvé řadě, se musí významně podílet na technickém vzdělávání, a to v těsné spolupráci se školami všech stupňů. Věřím, že právě ICCT je místem, kde se dík skladbě účastníků můžeme věcně bavit o tom, jak má chemické vzdělávání na prahu průmyslu 4.0 v moderní zemi vypadat.
Přijeďme tedy v dubnu 2018 do Mikulova, poslechněme zajímavá sdělení z chemických laboratoří i výrobních podniků a jednejme spolu i u sklenky vína o cestách, jak naši chemii mít nejen trvale udržitelnou, ale špičkovou.
Cílem konference je také vytvořit prostor pro mezinárodní spolupráci mezi podniky, vysokými školami a výzkumnými pracovišti.

Na shledanou v Mikulově.

doc. Ing. Jaromír Lederer, CSc.
předseda ČSPCH