Informace pro registrované účastníky konference ICCT 2021 a sekce SUSCHEM:

E-mail s instrukcemi a odkazem do virtuální místnosti byl odeslán registrovaným účastníkům 28. 4. 2021.
V případě, že jste e-mail neobdrželi, kontaktujte nás na kinc@amca.cz. 
 

Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé a všichni chemici,

osmý ročník Mezinárodní chemicko-technologické konference ICCT 2021 navazuje na mnohaletou tradici chemicko-technologických konferencí, které si kladly za cíl seznamovat odbornou veřejnost s klíčovými výzvami a problémy chemie, energetiky a příbuzných oblastí, a to v mezinárodním kontextu. 

Základním posláním konference ICCT i nadále zůstává snaha rozvíjet vzájemnou informovanost, výměnu znalostí a zkušeností v celoevropském měřítku, jak to odpovídá otevřenému prostoru v oblasti moderních chemických technologií, ve sdílení informací, při obchodní výměně a zejména v mezinárodní mobilitě chemických odborníků. Z tohoto důvodu je důležité zprostředkovat setkání, podporovat spolupráci a dialog, upevňovat vztahy mezi vedoucími pracovníky vládních institucí, výrobních podniků, významnými odborníky z univerzit a výzkumných ústavů i nadanými studenty z různých chemických oborů a z různých regionů.

Formát konference ICCT nabývá v poslední době na významu také proto, že závazky plynoucí z dnes již uzákoněných opatření v rámci tzv. „Zelené dohody pro Evropu (Green Deal)“ významně ovlivní budoucí aktivity všech subjektů v chemických, energetických i dalších sektorech a ovlivní na mnoho let charakter fungování celé společnosti i budoucnost naší planety. 

Na všechny výše uvedené výzvy se zaměřuje osmý ročník konference ICCT. Pro letošní rok připravujeme konferenci poprvé distanční formou. Chceme tím demonstrovat, že nám pandemická situace nemůže zabránit v komunikaci, že jsme i technicky připraveni zachovat pravidelné setkávání chemiků na co nejvyšší odborné a organizační úrovni, a to s využitím moderních forem komunikace.

Pro všechny účastníky poskytne osmý ročník konference ICCT příležitost prezentovat a diskutovat své vize, dlouhodobé záměry a projekty, případně i příležitost, jak navázat kontakt s talentovanými budoucími spolupracovníky na těchto projektech.

Těšíme se na Váš zájem a jakoukoliv formu účasti na konferenci.  

doc. Ing. Jaromír Lederer, CSc
předseda ČSPCH

Důležité termíny

Hlavní témata

Ropa, petrochemie, organická technologie a ekonomika chemického průmyslu – Green Deal, dekarbonizace, zelený vodík
   
  • Ropa, plyn, uhlí - alternativní suroviny, petrochemie a organická technologie - nové technologie, biorafinerie, paliva, biopaliva
  • Petrochemie a organická technologie – alternativní suroviny, nové technologie, nové a rozhodující produkty
  • Ekonomika chemického průmyslu v nových podmínkách

Biotechnologie, technologie chemických specialit
  
  • Biotechnologie a biorafinace
  • Syntéza a výroba léčiv
  • Polymery, kompozity

Nové materiály, zdroje energie, vodíková strategie, pokročilé procesy a aparáty, technologie pro ochranu prostředí
  
  • Anorganická technologie
  • Materiálové inženýrství (včetně moderních kovových biomateriálů pro lékařské účely)
  • Oběhové hospodářství