Kolegyně a kolegové, vážení přátelé, milí chemici.

Také v roce 2022 je mi velkou ctí a potěšením vás opět po roce pozvat již na devátý ročník Mezinárodní chemicko-technologické konference ICCT. Je stále počátek roku a nikdo z nás si není jist, jak to bude dále s COVIDEM. Konference ovšem jistě bude – snad v obvyklé formě a my se sejdeme v dubnu v Mikulově, anebo budeme konferovat přes sítě počítačů.
Naše setkáni je jistě nutné a důležité. Všichni vidíme, jak se situace v požadavcích na průmysl, výzkum i školství rychle mění a akceleruje. Více než kdy jindy je pokrok v ochraně životního prostředí Země a celkové kvalitě života spojen s chemií a chemickou technologií. Startujeme naplňování závazků Green Dealu. Činíme tak v době, kdy mnozí hledí na tempo a parametry dekarbonizace našeho života s jistými obavami. Konference typu ICCT byly vždy místem, kde bylo možné technické problémy otevřeně diskutovat a objektivně a otevřeně analyzovat z různých hledisek a priorit.
Věřím, že právě ICCT 2022 bude místem, kde se dík skladbě účastníků můžeme věcně bavit o tom, jak v hlavních klíčových oblastech chemických technologií dále pokračovat a posilovat spojení konkurence schopných výrob, vědy a výzkumu spolu s technickým školstvím.
Přijeďme tedy v dubnu na konferenci ICCT, poslechněme zajímavá sdělení z výzkumných laboratoří, univerzit i výrobních podniků. Povídejme si spolu (snad i u sklenky vína) o cestách, jak naši chemii mít nejen trvale udržitelnou, ale vysoce inovativní, a to samozřejmě i v mezinárodním kontextu. Cílem konference je totiž také vytvořit prostor pro mezinárodní spolupráci mezi podniky, vysokými školami a výzkumnými pracovišti.

Na shledanou (doufejme) v Mikulově.

doc. Ing. Jaromír Lederer, CSc.
předseda ČSPCH

Důležité termíny

Hlavní témata

Ropa, petrochemie, organická technologie a ekonomika chemického průmyslu – Green Deal, dekarbonizace, zelený vodík
   
  • Ropa, plyn, uhlí - alternativní suroviny, petrochemie a organická technologie - nové technologie, biorafinerie, paliva, biopaliva
  • Petrochemie a organická technologie – alternativní suroviny, nové technologie, nové a rozhodující produkty
  • Ekonomika chemického průmyslu v nových podmínkách

Biotechnologie, technologie chemických specialit
  
  • Biotechnologie a biorafinace
  • Syntéza a výroba léčiv
  • Polymery, kompozity

Nové materiály, zdroje energie, vodíková strategie, pokročilé procesy a aparáty, technologie pro ochranu prostředí
  
  • Anorganická technologie
  • Materiálové inženýrství (včetně moderních kovových biomateriálů pro lékařské účely)
  • Oběhové hospodářství