Kolegyně a kolegové, vážení přátelé, milí chemici,

také v roce 2023 je mi velkou ctí a potěšením vás opět po roce pozvat na již desátý ročník Mezinárodní chemicko-technologické konference ICCT.
Letošní konference nechce být jen jubilejním desátým setkáním. Bude to odborná akce, která bude více akcentovat to, s čím náš průmysl, výzkumné i vzdělávací instituce, ale také politické reprezentace budou zásadně a dlouhodobě konfrontovány, totiž s reálnými dopady dekarbonizace a závazků Green Dealu. Už to není jen heslo, ale strategický program nejen průmyslu, ale celkového stylu našich životů. Z mnoha současných odborných i politických autorit jsou formulovány základní principy pro splnění uvedených závazků, totiž
    
  • připravit společenskou atmosféru pro vytváření poptávky pro nízkouhlíková řešení, 
  • přijmout závazné právní předpisy zajišťující dlouhodobě jasná pravidla, 
  • zajistit přístup k veřejnému financování (granty, programy atd.) inovací tak, aby bylo možné propojovat veřejné i privátní finanční zdroje,
  • zajistit stabilní národní i mezinárodní spolupráci.
   
Lze snad říci, že právě takové konference, které pořádáme v Mikulově, mohou k naplňování těchto principů účinně napomáhat. Uvedeným trendům též přizpůsobíme nově odborný program letošní konference. Přijeďme tedy v dubnu na konferenci ICCT. Referujme a diskutujme spolu (snad i u sklenky vína) o cestách, jak lze v průmyslu, ve výzkumu a na školách společně řešit budoucí výzvy na cestě k udržitelné tedy uhlíkově neutrální chemii.

Na shledanou v Mikulově.

doc. Ing. Jaromír Lederer, CSc.
předseda ČSPCH
Novinky:
 
Registrace v mnístě konání bude otevřena v pondělí 24.5.2023 od 10:30.
 

Důležité termíny

Hlavní témata

  • Dekarbonizace energeticky náročných odvětví - Green Deal, ekonomika chemického průmyslu
  • Ropa, petrochemie, organická technologie
  • Biotechnologie, technologie chemických specialit
  • Nové materiály, zdroje energie, vodíková strategie, pokročilé procesy a aparáty, technologie pro ochranu prostředí