Milé kolegyně a kolegové, vážení přátelé, chemici,

také v roce 2024 nám bude velkou ctí a radostí vás opět po roce pozvat na již jedenáctý ročník Mezinárodní chemicko-technologické konference ICCT do Mikulova.

Odborný program bude opětovně akcentovat to, s čím jsou naše chemické podniky, výzkumné i vzdělávací instituce a také politické reprezentace, citelně a dlouhodobě konfrontovány, totiž s reálnými dopady dekarbonizace a závazků Green Dealu. A to vše v době napjaté situace v energetice, slabého růstu ekonomiky a zesilující konkurence zemí s dostupnějšími zdroji energií a surovin. Dekarbonizace a plynoucí závazky už nejsou jen hesla, ale strategický program nejen pro průmysl, ale pro celou společnost a celkový styl našich životů. Musí se tedy promítnout také do oblasti vzdělávání (a nejen vysokoškolského), vědy a výzkumu a realizovaných investičních inovací.

Lze snad říci, že právě takové konference, které pořádáme v Mikulově, mohou k naplňování těchto výzev účinně napomáhat. Uvedeným trendům též přizpůsobujeme nově odborný program konference, tedy budeme diskutovat kromě tradičních témat ICCT zejména o technologiích zaměřených na omezování uhlíkové stopy, na chemii recyklačních procesů, na nové poznatky v aplikované „zelené“ katalýze a katalytických procesech.

Přijeďme tedy 15. až 17. dubna na konferenci ICCT 2024 do moravského Mikulova. Referujme a diskutujme spolu (již tradičně také u sklenky moravského vína) o cestách, jak lze v průmyslu, ve výzkumu a na školách společně řešit budoucí výzvy na cestě k prosperující a udržitelné chemii.

Na shledanou v Mikulově.

doc. Ing. Jaromír Lederer, CSc.
předseda ČSPCH
Konference se koná pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu 
 

Důležité termíny

Hlavní témata

  • Dekarbonizace energeticky náročných odvětví – Green Deal
  • Organická technologie, petrochemie, aplikovaná katalýza a organická technologie
  • Biotechnologie, technologie chemických specialit
  • Nové materiály, zdroje energie, vodíková strategie, pokročilé procesy a aparáty, technologie pro ochranu prostředí
  • Ekonomika chemického průmyslu