Kolegyně a kolegové, vážení přátelé, milí chemici.

Také v roce 2022 je mi velkou ctí a potěšením vás opět po roce pozvat již na devátý ročník Mezinárodní chemicko-technologické konference ICCT. Je stále počátek roku a nikdo z nás si není jist, jak to bude dále s COVIDEM. Konference ovšem jistě bude – snad v obvyklé formě a my se sejdeme v dubnu v Mikulově, anebo budeme konferovat přes sítě počítačů.
Naše setkáni je jistě nutné a důležité. Všichni vidíme, jak se situace v požadavcích na průmysl, výzkum i školství rychle mění a akceleruje. Více než kdy jindy je pokrok v ochraně životního prostředí Země a celkové kvalitě života spojen s chemií a chemickou technologií. Startujeme naplňování závazků Green Dealu. Činíme tak v době, kdy mnozí hledí na tempo a parametry dekarbonizace našeho života s jistými obavami. Konference typu ICCT byly vždy místem, kde bylo možné technické problémy otevřeně diskutovat a objektivně a otevřeně analyzovat z různých hledisek a priorit.
Věřím, že právě ICCT 2022 bude místem, kde se dík skladbě účastníků můžeme věcně bavit o tom, jak v hlavních klíčových oblastech chemických technologií dále pokračovat a posilovat spojení konkurence schopných výrob, vědy a výzkumu spolu s technickým školstvím.
Přijeďme tedy v dubnu na konferenci ICCT, poslechněme zajímavá sdělení z výzkumných laboratoří, univerzit i výrobních podniků. Povídejme si spolu (snad i u sklenky vína) o cestách, jak naši chemii mít nejen trvale udržitelnou, ale vysoce inovativní, a to samozřejmě i v mezinárodním kontextu. Cílem konference je totiž také vytvořit prostor pro mezinárodní spolupráci mezi podniky, vysokými školami a výzkumnými pracovišti.

Na shledanou (doufejme) v Mikulově.

doc. Ing. Jaromír Lederer, CSc.
předseda ČSPCH

Dates & Deadlines

Main Topics

Oil, Petrochemistry, Organic technology and Chemical industry economics – Green deal, Decarbonization, Green hydrogen
   
  • Oil, gas, coal – alternative raw materials, petrochemistry and organic technology – new technologies, biorefineries, fuels, biofuels and e-fuels
  • Petrochemistry and organic technology – alternative raw materials, new technologies, new and crucial products
  • Economics of chemical industry in new conditions

Biotechnology, Technology of chemical specialties
  
  • Biotechnology and biorefinery
  • Synthesis and production of drugs
  • Polymers, composites

New materials, Energy sources, Hydrogen strategy, Advanced processes and apparatus, Technologies for environmental protection
  
  • Inorganic technology
  • Materials engineering (including modern metal biomaterials for medical purposes)
  • Circulating economy