Cíle a vize 

Osmý ročník mezinárodní konference navazuje na dlouholetou tradici chemicko-technologických konferencí a klade si za cíl seznamovat odbornou veřejnost s klíčovými výzvami a problémy chemie a energetiky v mezinárodním kontextu.

Tematické zaměření konference ICCT 2021

Současná strategie výzkumu a inovací chemického průmyslu vychází z Cestovní mapy průmyslové modernizace a zavádění pokročilých technologií v chemickém průmyslu ČR 
Vize evropského chemického průmyslu do roku 2030 předpokládá následující mega trendy budoucího vývoje:
  
 • Zelená dohoda pro Evropu – Nízko uhlíková ekonomika 
 • Vodíková strategie
 • Strategie pro udržitelnost rozvoje v oblasti chemických látek
 • Inteligentní specializace ČR
 • Cirkulární ekonomika
 • Průmysl 4.0
 • Hospodaření s vodou 
V souladu s tím vize české chemie předpokládá s ohledem na národní specifika následující strategii výzkumu a inovací v oblastech: 
  
 • Zpracování ropy, petrochemie.
 • Pokročilé procesy a aparáty
 • Pokročilé materiály
 • Pokročilé katalyzátory
 • Hnojiva pro udržitelné zemědělství 
Hlavní aspekty této strategie:
  
 • Obnovitelný vodík (vodíková strategie)
 • Zvýšená energetická účinnost procesních technologií s využitím digitalizace
 • Elektrifikace procesů výroby chemikálií s použitím obnovitelných zdrojů energie
 • Biotechnologie jako zdroj surovin náhradou za ubývající fosilní suroviny
 • Recyklace a zpracování druhotných surovin a odpadů
 • Modernizace rafinersko-petrochemického komplexu 
 • Energeticky účinné hospodaření s vodou
 • Průmyslová symbióza prostřednictvím lepšího zhodnocení energie
 • Digitalizace (investice do tzv. Třetí platformy IT, internet věcí – IoT) 
Základní výzvy pro výzkum a vývoj technologických inovací:
  
 • Vývoj pokročilých materiálů a technologie pro udržitelnou výrobu, pro obnovitelné zdroje energie
 • Vývoj komerčních technologií pro zhodnocení průmyslových spalin (např. využití CO2 pro výrobu obnovitelných surovin pro výrobu plastů a dalších chemikálií 13)
 • Procesy pro optimální zhodnocení odpadů, recyklovaných materiálů po skončení jejich životnosti na druhotné suroviny 
 • Průmyslové ekonomicky akceptovatelné procesy přípravy obnovitelného vodíku
 • Pokročilé katalyzátory pro intenzifikaci procesů, biotechnologie a petrochemii
 • Nové procesy pro optimální integrované vodní hospodářství