Plenární přednášky

Pondělí, 25. dubna 2022

12:45–13:00  
Zahájení konference
J. Lederer, předseda ČSPCH

13:00–13:15
Cena Viktora Ettela
J. Lederer J., předseda ČSPCH 

13:15–13:45
Trendy rozvoje koncernu ORLEN Unipetrol
doc. Ing. Tomáš Herink, Ph.D., ORLEN Unipetrol

13:45–14:15
Vodíková strategie ČR
Ing. Petr Mervart, zmocněnec ministra průmyslu a obchodu pro vodíkové strategie 

14:15–14:45
Tuzemský motorismus z hlediska Green Dealu
prof. Ing. Jan Macek, DrSc., ČVUT Praha

14:45–15:10  Kávová přestávka s občerstvením

15:10–15:40
Vodík v ČR a jeho role do budoucna
prof. Dr. Ing. Karel Bouzek, VŠCHT Praha

15:40–16:10 
Možnosti dekarbonizace – vodík v chemii a energetice
prof. Ing. Kamil Wichterle, Ph.D., VŠB TU Ostrava

16:10–16:40 
Současné aktivity Svazu chemického průmyslu ČR
Ing. Ivan Souček, CSc. - SCHP

16:40–17:10
Matematické modelování chemických procesů
prof. RNDr. Ivo Nezbeda DrSc., Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

18:00–22:00 Poster session, wecome drink