Registrace k aktivní účasti


Abstrakt lze odeslat po vytvoření uživatelského účtu v registračním systému.
Zadaný e‑mail (ID uživatele) a heslo si prosím uložte, využijete je při registraci na budoucí akce nebo při zaslání plného textu k publikaci.
Aktivní účast je rozdělena na:
  
 • Ústní sdělení (20 + 5 minut diskuze)
 • Posterová sdělení

Pro oba typy sdělení platí stále možnost zaslání plných textů pro pokonferenční publikaci.

Informace o přijetí sdělení a zařazení do programu bude autorovi zaslána nejpozději do 10. dubna 2021.
 

Ústní sdělení
Prezentaci formou ústního sdělení lze uskutečnit těmito způsoby:
 • Vytvořením záznamu prezentace dle těchto pokynů a zasláním na e-mail amca@amca.cz. Záznam bude v čase prezentace spuštěn. Pro následnou diskuzi bude přednášející propojen do živého vysílání. Tento způsob doporučujeme v případě, že přednášející nemá možnost kvalitního, stabilního internetového připojení.
 • Vstupem do živého vysílání v rámci vysílací platformy. Pro prezentaci bude zapotřebí kamera, mikrofon a internetové připojení o rychlosti minimálně 20 Mb/s. Po propojení do místnosti lze nasdílet obrazovku s prezentací a prezentovat klasickým způsobem. Pro zájemce bude v dostatečném předstihu před konferencí (cca týden) uskutečněno testovací spojení.
 • Účastí ve virtuálním studiu v Praze. Tato možnost platí pouze v omezeném počtu a bude upřesněna na základě aktuálně platných vládních opatření proti šíření nemoci COVID-19.

Poster
Účastníci s posterovým sdělením budou 14 dní před konferencí vyzvání k zaslání sdělení jednou z těchto možností:
 • Video prezentace / short lecture (záznam dle těchto pokynů) v délce maximálně 5 minut 
 • MS PowerPoint (maximálně 3 slidy)
 • Obrázek ve formátu JPEG
 • Dokument ve formátu PDF
Posterová sdělení budou umístěna těsně před konferencí na neveřejnou webovou stránku (dostupná pouzer účastníkům konference), kde budou rozdělena dle zařazení do sekcí.
V čase programu konkrétní sekce bude spuštěn pro každou sekci vlastní diskuzní blok, kde budou přítomni autoři sdělení pro písemné odpovědi na dotazy ostatních účastníků.

Informace pro autory

Podmínkou zařazení přijatého sdělení do programu je registrace jednoho z autorů a zaplacení příslušného registračního poplatku!

1 přijaté sdělení = 1 registrační poplatek (další přijaté sdělení za poplatek 500 Kč)

 
 • Abstrakt lze zaslat v českém, slovenském i anglickém jazyce.
 • Abstrakt je možné poslat ve formátech doc, docx, rtf, nebo odt. Maximální velikost souboru je 10 MB. Abstrakt může obsahovat 1 obrázek.
 • Název souboru musí obsahovat příjmení autora bez diakritiky a bez mezer.
 • Abstrakta budou zveřejněna v elektronické podobě na webu konference týden před konáním konference. V případě, že nesouhlasíte se zveřejněním abstraktu v elektronické podobě účastníkům konference, poznačte ve formuláři k zaslání abstrakt.
 • Formátování abstraktu:
Název abstraktu tučným písmem a verzálkami: NÁZEV ABSTRAKTU
[volný řádek]
Jméno autora a ostatních spoluautorů v podobě: Novák J., Kovář P., Krejčí A.
[volný řádek]
Název instituce, město a stát kurzívou v této podobě: Instituce, Město, Stát
V případě různých institucí označte jména autorů/spoluautorů a instituce číslem v horním indexu (u jména za, u instituce před).
[volný řádek]
Text abstraktu zarovnán do bloku [maximálně 300 slov]
 

Důležité termíny