Pořadatel

Česká společnost průmyslové chemie

ve spolupráci s

Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze
Fakultou chemicko-technologickou Univerzity Pardubice
Fakultou chemickej a potravinarskej technológie STU Bratislava
Ústavem chemických procesů AV ČR
Svazem chemického průmyslu ČR
ORLEN UniCRE a.s. 
Českou technologickou platformou pro udržitelnou chemii SusChem

Vědecký výbor

doc. Ing. Jaromír Lederer, CSc. | UniCRE Litvínov (předseda
prof. Ing. Jiří Hanika, DrSc. | ÚCHP AV ČR Praha (místopředseda)

prof. Dr. Ing. Karel Bouzek | VŠCHT Praha
prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D. | Univerzita Pardubice
prof. Ing. Tomáš Herink, Ph.D. | ORLEN Unipetrol
prof. Ing. Ján Híveš, Ph.D. | STU Bratislava
doc. Ing. Tomáš Hlinčík, Ph.D. | VŠCHT Praha
prof. Ing. Milan Hronec, Ph.D. | STU Bratislava
prof. Ing. Ľudovit Jelemenský, Ph.D. | STU Bratislava
prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D. | ČVUT Praha  
prof. Ing. Petr Kalenda, CSc. | FCHT Univerzity Pardubice 
doc. Ing. Milan Králik, Ph.D. | VUChT Bratislava
Dr. Ing. Arkadiusz Majoch, MBA | PKN ORLEN
Prof. Flavia Marinelli, University of Insubria, Varese, Italy
Dr. Agustín Martínez | Universidad Politécnica de Valencia 
prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc. | FCHT Univerzity Pardubice
Ing. Jozef Mikulec, CSc. | VÚRUP Bratislava
prof. Dimitry Murzin | Åbo Akademi University, Turku, Finland
prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. | VŠB TU Ostrava
prof. Ing. Josef Pašek, DrSc. | VŠCHT Praha
prof. Dr. Ing. Petra Patáková | VŠCHT Praha
Ing. Ivan Souček, Ph.D. | Svaz chemického průmyslu ČR
prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc. | FCHPT STU Bratislava 
prof. RNDr. Pavel Šajgalík, DrSc. | Slovenská akademie věd, Bratislava
prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc. | UP Olomouc
prof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc. | VŠB TU Ostrava
prof. Ing. Petr Zámostný, Ph.D. | VŠCHT Praha


   
  
​​​​​
 

 

 

Programový výbor

Ing. Jaromír Lubojacký, MBA | Ixa Consulting Jistebník (předseda)
doc. Ing. Jaromír Lederer, CSc. | UniCRE Litvínov (místopředseda)

prof. Ing. Jiří Hanika, DrSc. | ÚCHP AV ČR (místopředseda, soutěž mladých)
prof. Ing. Petr Zámostný, Ph.D. | VŠCHT Praha (organická technologie)
doc. Ing. Jaromír Lederer, CSc. | UniCRE Litvínov (plyn, uhlí, paliva)
prof. Dr. Ing. Karel Bouzek | VŠCHT Praha (anorganická technologie)
prof. Dr. Ing. Petra Patáková | VŠCHT Praha (biotechnologie a biorafinace)
Ing. Barbora Branská, Ph.D. | VŠCHT Praha (biotechnologie a biorafinace)
prof. RNDr. Bohumil Kratochvíl, DSc. | VŠCHT Praha (syntéza a výroba léčiv)
prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. | VŠB TU Ostrava (technologie pro ochranu prostředí)
prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. | VŠB TU Ostrava (technologie pro ochranu prostředí)
prof. Dr. Ing. Dalibor Vojtěch | VŠCHT Praha (materiálové inženýrství)
doc. Ing. Pavel Novák, Ph.D.  | VŠCHT Praha (materiálové inženýrství)
Ing. Ivan Souček, Ph.D. | Svaz chemického průmyslu ČR (ekonomika chemického průmyslu, dekarbonizace a ekonomické aspekty transformace odvětví chemického průmyslu)
prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D. | ČVUT Praha (chemické procesy a aparáty)
Ing. Hugo Kittel, CSc., MBA, VŠCHT Praha (ropa, petrochemie biopaliva)
doc. Ing. Antonín Kuta, CSc. | VŠCHT Praha (polymery, kompozity)
doc. Ing. Tomáš Weidlich, Ph.D. | FCHT Univerzity Pardubice  (oběhové hospodářství)
Ing. Pavel Krystyník, Ph.D. | FŽP UJEP Ústí nad Labem (soutěž mladých)