Soutěž o nejlepší posterové sdělení

Česká společnost průmyslové chemie vyhlašuje soutěž o nejlepší poster 8. mezinárodní chemicko-technologické konference 2021, která proběhne v rámci programu posterů.
O vítězi rozhodne programový výbor konference.

Vyhlášení vítězů proběhne při zakončení konference ve středu 5. května 2021.
 
Do soutěže se lze přihlásit v rámci formuláře pro zaslání abstraktu.
 
Kritéria pro přihlášení
1. Věk soutěžícího nesmí ke dni soutěže přesáhnout 35 let.
2. Účast v diskuzi během posterové sekce