Publikace / plné texty

Plné texty příspěvků budou požadovány v jazyce anglickém do 30. června 2024 v elektronické podobě.
Soubory nahrajte přes registrační systém konference ICCT 2024. V registračním systému naleznete samostatný formulář k tomuto účelu.
Příspěvky budou přijímány pouze v anglickém jazyce. 

Sborník plných textů v elektronické formě
Naším cílem je zveřejnit plné texty v angličtině v databázi Web of Science Clarivate Analytics. Plné texty budou po recenzi členy vědeckého výboru uveřejněny ve sborníku. Elektronický sborník (PDF) plných textů bude vydán do října 2024 a umístěn na web konference.

Pořadatelé konference negarantují, že sborník zaslaný ke zveřejnění v databázi Web of Science bude v této databázi publikován. Zařazení příspěvku do databáze Web of Science se řídí interními pravidly této společnosti.

Pro zaslání plného textu prosíme použijte Pokyny pro vytvoření (šablonu), které stáhnete po kliknutí na ikonu dále.
    
!!! Žádáme autory, aby dodržovali formátování uvedené v pokynech. Nejčastější chyby jsou v desetinných číslech, kdy v anglickém jazyce se nepoužívá čárka, ale tečka. Používejte tedy tečku. Další chyby jsou převážně v nedodržení formátování tabulek. ŽÁDÁME O DODRŽENÍ PŘEDEPSANÝCH FORMÁTOVACÍCH STYLŮ !!!

Plný text zasílejte ve formátu MS Word i v PDF.