Tematické okruhy konference

Ropa, petrochemie, organická technologie a ekonomika chemického průmyslu – Green Deal, dekarbonizace, zelený vodík

  • Ropa, plyn, uhlí – alternativní suroviny, petrochemie a organická technologie – nové technologie, biorafinerie, paliva, biopaliva
  • Petrochemie a organická technologie – alternativní suroviny, nové technologie, nové a rozhodující produkty
  • Ekonomika chemického průmyslu v nových podmínkách

Biotechnologie, technologie chemických specialit

  • Biotechnologie a biorafinace
  • Syntéza a výroba léčiv
  • Polymery, kompozity

Nové materiály, zdroje energie, vodíková strategie, pokročilé procesy a aparáty, technologie pro ochranu prostředí

  • Anorganická technologie
  • Materiálové inženýrství (včetně moderních kovových biomateriálů pro lékařské účely)
  • Oběhové hospodářství