Tematické okruhy konference

Dekarbonizace energeticky náročných odvětví – Green Deal

 • Dekarbonizace - konverze a skladování energií, zachytávání uhlíku a jeho použití
 • Inovativní způsoby výroby vodíku s využitím obnovitelných a udržitelných zdrojů energie
 • Oběhové hospodářství
  
Biotechnologie, technologie chemických specialit
 • Biotechnologie a biorafinace
 • Syntéza a výroba léčiv
 • Polymery, kompozity
  
Ekonomika chemického průmyslu
 • Ekonomika chemického průmyslu v nových podmínkách

Organická technologie, petrochemie, aplikovaná katalýza a organická technologie

 • Ropa, plyn, uhlí – alternativní suroviny, nové technologie, biorafinerie, paliva, biopaliva
 • Petrochemie a organická technologie – alternativní suroviny, nové technologie, nové a rozhodující produkty včetně výroby polymerů
 • Aplikovaná katalýza a organická technologie

Nové materiály, zdroje energie, vodíková strategie, pokročilé procesy a aparáty, technologie pro ochranu prostředí
 • Anorganická technologie
 • Materiálové inženýrství (včetně moderních kovových biomateriálů pro lékařské účely)
 • Procesní inženýrství
 • Technologie pro ochranu prostředí