Instrukce pro autory

Ústní sdělení

  • Ústní sdělení (20 + 5 minut diskuze)
  • Prezentaci ve formátu MS PowerPoint nebo PDF předejte u registrace
  • Prezentaci formou ústního sdělení žádáme připravit v angličtině. Přednes je možný česky, slovensky nebo anglicky.

Poster

  • tabule o velikosti 90 x 120 cm na výšku)
  • Prezentaci posteru žádáme připravit v angličtině. Přednes je možný česky, slovensky nebo anglicky.
  • Žádáme autory, aby byli u svých posterů přítomni od 19:00 do 20:00.
    Nejlepší poster bude oceněn v sále Aurelius ve 21:00.