Plenární přednášky

Pondělí, 24. dubna 2023

12:45–13:00  
Zahájení konference
doc. Ing. Jaromír Lederer, CSc., předseda ČSPCH
Ing. Jaromír Lubojacký, MBA, předseda programového výboru konference

13:00–13:15
Cena Viktora Ettela
doc. Ing. Jaromír Lederer, CSc., předseda ČSPCH

13:15–13:30
Voda: ekologické a kyselé rozpouštědlo pro katalytické procesy
prof. Ing. Milan Hronec, DrSc., STU Bratislava (laureát ceny Viktora Ettela)

13:30–13:55
Vývoj a realizace výroby dicyklopentadienu v Litvínově
prof. Ing. Tomáš Herink, Ph.D., ORLEN Unipetrol  

13:55–14:20
Chemical Industry Transition Pathway – nový rámec EU, adaptace ČR
Ing. Ivan Souček, CSc., SCHP ČR

14:20–14:45
Novinky v EGD z pohledu MPO
Ing. Pavlína Kulhánková, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

14:45–15:20  Kávová přestávka s občerstvením

15:20–15:45
Dekarbonizace chemického a ocelářského průmyslu z pohledu procesního inženýra
prof. Ing. Kamil Wichterle, Ph.D., VŠB TU Ostrava

15:45–16:10 
Strategická výzkumná agenda ČTP Suschem
Ing. Ladislav Novák, Ph.D., Ing. Martin Šilhan, Ph.D., MBA, Česká technologická platforma pro udržitelnou chemii 

16:10–16:35 
Slunce a nanomateriály pro využiti CO2, H2O, N2
prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc., VŠCHT Praha 

16:35–17:00
Polyhydroxyalkanoáty - obnovitelné bakteriální polymery s mnoha biologickými funkcemi a potenciálními aplikacemi
prof. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D., Fakulta chemická, VUT Brno 

18:00–22:00 Poster session, wecome drink