Plenární přednášky

Pondělí, 15. dubna 2024

12:45–13:00  
Zahájení konference
doc. Ing. Jaromír Lederer, CSc., předseda ČSPCH
Ing. Jaromír Lubojacký, MBA, předseda programového výboru konference

13:00–13:05
Cena Viktora Ettela
doc. Ing. Jaromír Lederer, CSc., předseda ČSPCH

13:05–13:30
Transformácia energie do chemikálií a palív - POWER-TO-X-TECHNOLOGY
prof. Ing. Martin Bajus, DrSc., STU Bratislava (laureát ceny Viktora Ettela)

13:30–13:50
Podpora MPO ČR při dekarbonizaci chemického průmyslu ČR
Ing. Eduard Muřický, Vrchní ředitel sekce hospodářství MPO ČR   

13:50–14:20
Dekarbonizace chemického průmyslu – návrh přechodové cesty
Ing. Ivan Souček, CSc., SCHP ČR

14:20–14:45
Strategie dekarbonizace v ORLEN Unipetrol
Ing. Martin Růžička, ORLEN Unipetrol  

14:45–15:20  Kávová přestávka s občerstvením

15:20–15:45
"Zelená" výroba vodíku elektrolýzou vody
prof. Dr. Ing. Karel Bouzek, VŠCHT Praha

15:45–16:10 
Vodíková strategie ČR
Ing. Petr Mervart, Vedoucí oddělení vodíkové strategie MPO  

16:10–16:35 
4-Chinolónové liečivá a ich perspektíva
prof. Ing. Viktor Milata, DrSc., STU Bratislava   

16:35–17:00
Investice do rozšíření výroby aminů v ostravském závodě Wanhua Chemical
Mgr. Libor Dluhoš, Ph.D., BorsodChem MCHZ, Ostrava  

17:00–22:00 Poster session, wecome drink