Exkurze do LAMA GAS & OIL s.r.o.

Společnost LAMA ENERGY GROUP a Česká národní rada Světového ropného kongresu, z.s.

si Vás dovoluje pozvat na exkurzi LAMA GAS & OIL s.r.o.

Středa, 17. dubna 2024
8:30: Odjezd autobusem od hotelu GALANT (místo konání konference)
9:00 – 10:00: Exkurze
10:30: Návrat zpět do hotelu

Exkurze provede účastníky težebním střediskem Břeclav I provozovaným společností LAMA GAS & OIL s.r.o. Na težebním středisku účastníci uvidí 2 produkční sondy těžící zemní plyn a veškerou související technologii určenou k čištění a zatláčení zemního plynu do plynovodní soustavy.
 Zájemci o exkurzi (účastníci konference ICCT 2024) se prosím hlaste na e-mail amca@amca.cz. Počet míst je omezen.
 


LAMA GAS & OIL s.r.o.
Společnost LAMA GAS & OIL s.r.o. se zabývá těžbou ropy a zemního plynu v okolí Břeclavi. Je součástí energetické skupiny LAMA ENERGY GROUP.

 
Česká národní rada Světového ropného kongresu, z.s.
Česká národní rada Světového ropného kongresu, z. s. („Spolek“) byla založena v roce 2014 jako sdružení právnických a fyzických osob zabývajících se průzkumem, těžbou, přepravou a skladováním ropy a zemního plynu, zpracováním ropy a ropných produktů, biopalivy, alternativními palivy, petrochemickou výrobou, využitím produktů z této výroby a souvisejícími aktivitami. Spolek je financován výhradně z členských příspěvků. Korporátními členy jsou: MERO ČR, a.s., LAMA GAS & OIL s.r.o., ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. a Vysoká škola chemicko-technologická. 

Česká národní rada Světového ropného kongresu tvoří českou odnož nadnárodní světové nevládní organizace WPC Energy, která sdružuje 60 zemí světa produkujících 96% světových energetických zdrojů. Vrcholnou událostí WPC Energy globálního významu je světový ropný kongres, který je organizován jednou za tři roky v jedné z členských zemí. Poslední světový kongres se uskutečnil v září 2023 v Calgary za aktivní účasti delegace českého Spolku.  

Hlavními aktivitami Spolku jsou:
  
  • vytváření fóra pro sdílení vědeckotechnických, technologických, legislativních a ekonomických informací v oblastech průzkumu, těžby, dopravy, zpracování, skladování a využívání ropy, zemního plynu, ropných produktů a biopaliv, a to zejména s důrazem na dlouhodobou udržitelnost;
  • vytváření fóra pro sdílení vědeckotechnických, technologických, legislativních a ekonomických informací v oblasti alternativních zdrojů energie (např. vodíku, syntetických paliv, paliv z pyrolýzy a plazmového zplyňování), a to zejména s ohledem na ekonomickou udržitelnost;
  • zprostředkovávání kontaktu se Světovou radou WPC Energy a s národními radami členských zemí WPC Energy; předávání získaných informací zainteresovaným společnostem a institucím;
  • aktivní účast členů Spolku na světových ropných kongresech;
  • odborná a materiální podpora studentů a vzdělávacích institucí zabývajících se předmětnými obory.
  •  
  •