Plenární přednášky

15. dubna 2019, 13:00 – 17:30

13:00 – 13:10
Zahájení konference
doc. Ing. Jaromír Lederer, CSc., předseda ČSPCH a vědeckého výboru konference
Ing. Jaromír Lubojacký, MBA, předseda programového výboru konference


13:10 – 13:25
Cena Viktora Ettela
doc. Ing. Jaromír Lederer, CSc., předseda ČSPCH a vědeckého výboru konference

13:25 – 13:45
Cirkulární ekonomika a aplikace v chemickém průmyslu
Ing. Pavlína Kulhánková, ředitelka odboru průmyslové ekologie na MPO ČR 

13:45 – 14:20
Cirkulární ekonomika z pohledu historického vývoje chemického průmyslu
prof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc. | VŠB TU Ostrava

14:20 – 14:55
Biomasa:surovina pre palivá a chemikálie
prof. Ing. Milan Hronec, Ph.D. | STU Bratislava

14:55 – 15:20    Kávová přestávka s občerstvením


15:20 – 15:55
Old and novel glycopeptide antibiotics: from product to gene and back
Prof. Flavia Marinelli, University of Insubria, Varese, Itálie

15:55 – 16:30
New nitrides and carbides for high temperature application
prof. RNDr. Pavel Šajgalík, DrSc., předseda Slovenské akademie věd, Bratislava

16:30 – 17:05
Diesel’s end? - Future mobility with batteries and fuel cells​
Prof. Dr.-Ing. Thomas von Unwerth | TU Chemnitz, Německo

17:05 – 17:30
Současné trendy ve vývoji kovových biomateriálů pro medicínu
prof. Dr. Ing. Dalibor Vojtěch | VŠCHT Praha

18:00 – 22:00    Poster session, wecome drink