Plenární přednášky

6. dubna 2020, 13:00 – 17:10

13:00 – 13:15
Zahájení konference
doc. Ing. Jaromír Lederer, CSc., předseda ČSPCH a vědeckého výboru konference
Ing. Jaromír Lubojacký, MBA, Předseda programového výboru konference


13:15 – 13:30
Cena Viktora Ettela
doc. Ing. Jaromír Lederer, CSc., Předseda ČSPCH a vědeckého výboru konference

13:30 – 14:00
Hlavní záměry inovační strategie ČR v chemickém průmyslu
doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA, Ministr průmyslu a obchodu 

14:00 – 14:30
Můj život s chemickou technologií​
prof. Ing. Josef Pašek, DrSc., VŠCHT Praha

14:30 – 14:50
Nová investice v Unipetrolu RPA-Polyetylen III
doc. Ing. Tomáš Herink, Ph.D. | Unipetrol

14:50 – 15:20
Dopad životného cyklu energetických surovín a technológií na nízko uhlíkovú ekonomiku​
prof. Ing. Martin Bajus, DrSc.

15:20 – 15:40    Kávová přestávka s občerstvením

15:40 – 16:10
Čistá mobilita​
prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc., VŠCHT Praha 

16:10 – 16:40
Perspektivy výroby vodíku elektrolýzou​
prof. Dr. Ing. Karel Bouzek, VŠCHT Praha

16:40 – 17:10
Perspektiva vývoje a synergie Fischer Tropschova procesu
Ing. Josef Šimek, Ph.D., UniCRE

18:00 – 22:00    Poster session, wecome drink