Pozvání

 


Vzhledem k zákazu pořádání akcí nad 100 účastníků, které vydalo dne 10.3.2020 MZV ČR,
jsme nuceni konferenci ICCT 2020 v připravovaném termínu zrušit.

O vzniklé situaci jednáme s přípravným výborem konference a budeme Vás co nejdříve,
nejpozději do pátku 13.3.2020, e-mailem informovat.
Kolegyně a kolegové, vážení přátelé, milí chemici,

je mi velkou ctí a zároveň potěšením Vás opět po roce pozvat již na osmý ročník Mezinárodní chemicko-technologické konference ICCT v krásném prostředí moravského Mikulova.

Jedním z hlavních záměrů konference je vytvářet prostředí pro vzájemné poznávání akademické sféry s průmyslem a je tedy příležitostí pro manažery a podnikatele vytipovat si mezi mladými vědci a výzkumníky své nové spolupracovníky.
  
Poslední léta a snad i výhledové prognózy ukazují, že se naší chemii, v průmyslu i ve výzkumu a vědě, docela daří. Nyní nám všem musí jít o to, aby se tento příznivý vývoj stal dlouhodobým trendem, například také tím, že se polepšíme ve vzdělávání chemie a technických oborů celkově, a to zejména na základních a středních školách.

Propojení chemických výrob, výzkumu (základního i aplikovaného) a technického školství je jediná cesta, jak z nastupující nutné etapy dekarbonizace ekonomiky učinit příležitosti a nikoli hrozby. Bez vzdělaných odborníků to však půjde jen těžko. Bude totiž dosti obtížné rozpoznat, co je dlouhodobým udržitelným technologickým směrem a co je momentálně populárním, ale v konci neužitečným a zbytečným snažením. Bude jistě nelehké rozpoznat, co je objektivně správné a poté mít dost energie dobré technologie (nejspíše vždy drahé) energicky a konkurenceschopně zavádět.

Věřím, že právě ICCT je místem, kde se dík skladbě účastníků můžeme věcně bavit o tom, jak tuto situaci postupně v chemii řešit.

Přijeďme tedy v dubnu 2020 do Mikulova, poslechněme zajímavá sdělení z chemických laboratoří i výrobních podniků. Povídejme si spolu po přednáškách i u sklenky vína o cestách, jak naši chemii mít nejen trvale udržitelnou, ale vysoce inovativní, a to samozřejmě také v mezinárodním kontextu. 

Na shledanou v Mikulově.

doc. Ing. Jaromír Lederer, CSc.
předseda ČSPCH