Úvodní slovo


KONFERENCE ICCT 2020 PROBĚHNE VE DNECH 6.-8. DUBNA 2020 V MIKULOVĚ, V HOTELU GALANT.
REGISTRACE A BLIŽŠÍ INFORMACE BUDOU JIŽ BRZY K DISPOZICI.


SBORNÍK PLNÝCH TEXTŮ ICCT 2019 KE STAŽENÍ ZDEKolegyně a kolegové, vážení přátelé, milí chemici,

je mi velkou ctí a zároveň potěšením Vás opět po roce pozvat již na sedmý ročník Mezinárodní chemicko-technologické konference ICCT v krásném prostředí moravského Mikulova.
Poslední léta a snad i výhledové prognózy ukazují, že se naší chemii, v průmyslu i ve výzkumu a vědě, docela daří. Nyní nám všem musí jít o to, aby se tento příznivý vývoj stal dlouhodobým trendem. 

Přitom je zřejmé, že před chemií stojí podstatné výzvy – dekarbonizace průmyslu, cirkulární ekonomika, dramatické snižování emisí, využívaní alternativních surovin, komputerizace chemických výrob apod.  Především chemie je tak velkým prostorem pro inovace. Jenomže čteme z mezinárodních zdrojů, že se sice u nás do vědy a výzkumu slušně investuje, ve schopnosti konkurovat v oblasti zaváděných průmyslových inovací však jako stát pokulháváme. 

Věřím, že právě ICCT je místem, kde se dík skladbě účastníků můžeme věcně bavit o tom, jak tuto situaci postupně v chemii napravovat.

Přijeďme tedy v dubnu 2019 do Mikulova, poslechněme zajímavá sdělení z chemických laboratoří i výrobních podniků. Povídejme si spolu i u sklenky vína o cestách, jak naši chemii mít nejen trvale udržitelnou, ale vysoce inovativní, a to samozřejmě i v mezinárodním kontextu. Cílem konference je totiž také vytvořit prostor pro mezinárodní spolupráci mezi podniky, vysokými školami a výzkumnými pracovišti.

Na shledanou v Mikulově.

doc. Ing. Jaromír Lederer, CSc.
předseda ČSPCH